Get Adobe Flash player

Cztery koncerty

Wstęp

Ideą projektu jest prezentacja polskiej muzyki XX i XXI wieku w czterech ze stolic wytypowanych do realizacji programu kulturalnego polskiej Prezydencji. Punktem wyjścia, mottem każdego koncertu, jest muzyka Karola Szymanowskiego, jako pierwszego modernistycznego kompozytora polskiego, „ojca” nowej muzyki polskiej. Po utworze lub utworach Szymanowskiego przewidziane są utwory współczesnych kompozytorów polskich, zarówno „klasyków” nowej muzyki, jak i twórców młodego pokolenia. W programie koncertów znajdą się również utwory kompozytorów miejscowych, jako elementy koncepcji projektu „Polish Contemporary Music Across Europe with Friends”.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi z Polskim Centrum Informacji Muzycznej kompozytorami, muzykami i zespołami oraz organizatorami życia muzycznego i instytucjami muzycznymi jest podstawą realizacji projektu. To miejscowi menadżerowie oraz zespoły będą organizatorami i wykonawcami koncertów w poszczególnych stolicach. Najwyższy poziom artystyczny projektu zapewni z jednej strony program koncertów, z drugiej zaś udział wybitnych miejscowych zespołów i orkiestr.

Koncerty adresujemy zarówno do profesjonalistów muzycznych – muzyków, muzykologów, organizatorów życia muzycznego, krytyków i dziennikarzy, jak i do melomanów czy przypadkowych słuchaczy koncertów muzyki poważnej. Obok działań artystycznych i promocyjnych przewidujemy również aktywność „edukacyjną”, na którą złożyłyby się wykłady o muzyce polskiej, które poprowadzą miejscowi muzykolodzy i publicyści.

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie, a nawet entuzjazm naszych partnerów w odpowiedzi na zaproszenie do współpracy. Zamierzamy nadać koncertom uroczysty charakter, zapraszając wybitnych przedstawicieli miejscowej elity kulturalnej, a także organizując, we współpracy z miejscowymi polskimi placówkami kulturalnymi i dyplomatycznymi, recepcje po koncertach.